Van te koud naar te Covid

Was het eerst te koud om veel te doen in de SodaFabriek, Covid-19 had tot gevolg dat de rust in het gebouw langer duurt dan we zouden willen. Kleinschalige initiatieven zonder publiek kunnen wel doorgang vinden.

Een hele leuke is de artists-in-residence-week van PepelsenKrepels

Check hun story in residency op insta