Specialisten TUD/TNO bezoeken Sodafabriek

Samen met dott. Silvia Naldini en dr. ir. Barbara Lubelli van de TU Delft hebben de medewerksters van Restauro de zoutschade in de Sodafabriek bekeken. Er blijkt veel chloor en sulfaat in het metselwerk te zitten. Verschillen in aanwezige zouten en zuren zullen een relatie hebben met de oorspronkelijke functie van de ruimte in het sodafabricageproces. Nader onderzoek moet exactere gegevens opleveren. In februari wordt de Sodafabriek opgenomen als studieproject voor het mastervak opnametechnieken bij afdeling RMIT van de faculteit Bouwkunde TU Delft. Deze onderzoeken zullen ons helpen met de keuzes die we moeten maken voor de aanpak van het metselwerk.

zoutmonsters nemen voegmortel

One Comment

on “Specialisten TUD/TNO bezoeken Sodafabriek
One Comment on “Specialisten TUD/TNO bezoeken Sodafabriek

Comments are closed.