Open (monumenten-)Dag op 8 september 2012

In het Pand Tuinlaan 50 zal een slideshow van de historie, gemaakt door het Comité Open Monumentendag Schiedam, draaien.

De presentatie is ook hier te downloaden (3,5mb)

Persbericht voor website gemeente/vermelding programma/lokale kranten

 

Sodafabriek opengesteld tijdens monumentendag

De voormalige Sodafabriek achter de Makkerstraat, zichtbaar vanaf de Buitenhaven, heeft tegenwoordig een vergrote kans op een levendig publiek gebruik. Na jaren van leegstand en gebruik als werkplaats, zijn de pakhuizen deze zomer leeggeruimd en gestript. De nieuwe eigenaar Ton van Adrichem heeft in samenwerking met Restauro architecten een herbestemmingsplan opgesteld. Men denkt aan een 24-uurseconomie met verhuurbare kantoorruimten, horeca, vergaderruimten en hotelkamers. Het nieuwe gebruik moet worden ingepast in de historische structuur van houten kolommen en balken, zodat het bijzondere karakter wordt benadrukt. Om de investering van dit grootse project te realiseren wordt een coöperatieve onderneming opgezet waarin betrokken partijen een financiële en sociale deelname hebben. Bent u geïnteresseerd in de plannen of wilt u gewoon eens een kijkje nemen in de bijzondere pakhuizen? Bezoek ons dan op monumentendag zaterdag 8 september. Afhankelijk van de animo vertrekt er tussen 12.00 en 17.00 uur elk uur een rondleiding vanuit het café In de Rooie Koffer aan de Tuinlaan 50.